Eesti Vabariik 100 teavituskampaania

Miks tegime?
EV100 tähistamisega seonduvate kampaaniate koondeesmärk oli kasvatada teadlikkust EV100 tähistamisesest ning jõuda selle sõnumiga 90%-ni Eestis elavatest inimestest. Lähtekohana teadsime et 2017. aasta alguses oli teadlikkus 59%. Seega oli meie esmane eesmärk viia sõnum võimalikult suure osani elanikkonnast. Väljakutse oli jõuda kampaaniatega raskemini tabatava muukeelse sihtgrupini.

Mida tegime?
Olulise teema esiletoomiseks ja võimalikult laia katvuse saavutamiseks oli vajalik nii erinevaid elanikkonna rühmi kõnetav ühtne loovlahendus kui tavapärasest kõikehõlmavam meediaplaan. Seetõttu oli kampaanias esindatud võimalikult palju erinevaid tüpaaže – blond naine, brünett naine, pereema, pereisa, Kihnu tüdruk, väike tüdruk ja poiss, vanaisa, Setu naine, venelane, meremees – kõik selleks, et erinevad elanikkonna rühmad saaksid end selle sündmusega samastada. Lugude jutustamiseks kasutasime erinevaid laia katvusega meedialiike ning kõik kasutatud meedialiigid olid võrdselt tugevalt esindatud – välireklaam, TV ja internet.

Mis oli tulemus?
Peaeesmärk, kasvatada teadlikkust EV100 tähistamisesest ning jõuda selle sõnumiga 90% Eestis elavate inimesteni, sai täidetud avakampaaniaga - 99% Eesti elanikest vanuses 15+, sh 98% venekeelsest elanikkonnast oli sellest teadlik
• Vastavalt 72% ja 74% sihtrühmast märkas kampaaniaid ja jättis selle meelde
• Kampaania märgatavus venekeelse elanikkonna seas paranes 46%lt 55%le
• Teine, taas-sättimise reklaam meeldis ühtviisi kõrgelt (82%) nii eestlastele kui mitte-eestlastele
• Tugevalt paranes ka rahulolu EV100 tähistamisega – 2018 augustiks oli see jõudnud 86%