Salvesti ketsupi lansseering

Miks tegime?
Ketsupiturul oli Salvesti positisoon nõrk ning selleks, et oma positsioone parandada, otsustati turule tuua täiesti uus toode. Kuna antud kategoorias oli Felix olnud pikka aega ülekaalukas turuliider, siis oli peamiseks väljakutseks luua võimalikult hea toode, seejärel võita tarbijate usaldus läbimõeldud kommunikatsioonikeelega ning leida sobivad meedialiigid ja –kanalid, et kõige efektiivsemalt nendeni jõuda.

Mida tegime?
Kantar Emori uuringuandmete põhjal selgitasime välja kampaania peamised sihtrühmad ja viisime nende hulgas põhjalikud fookusgrupp-uuringud. Kogusime infot nii ketsupi tarbimisviiside ja brändieelistuste kohta kui ka ketsupi maisteomaduste ja pakendi eelistuste kohta. 

Pärast ulatuslikke uuringuid leidsime, et kommunikatsioonis peab rõhutama Salvesti ketsupi naturaalsust, suurt tomatisisaldust ja kodumaisust. Aastase meediaeelarve jaotasime sisuliselt kolme kampaanialaine vahel, kus olid erinevad sõnumid: jaanuaris ja veebruaris lansseering, mais-juunis grillkampaania ning sügisel koolialguse kampaania.
Kõigi kolme kampaanialaine peamiseks meedialiigiks oli televisioon, mis võimaldas kõige kiiremini sõnumi laiale auditooriumile edastada. Valisime välja üksnes sobivaimad telekanalid ja kasutasime erinevaid klipipikkusi, et efektiivsust tõsta. Toetava meediana oli juures internet, pakkudes täiendavat katvust eelkõige noorema sihtgrupi hulgas. Suvise grillkampaania ajal tõime lisaks juurde veel raadiokampaania, mis kulmineerus jaanipäevanädalal meeleoluka raadiomänguga.

Mis oli tulemus?
• 2017. aastal kasvas Salvesti ketsupite müük enam kui 3 korda
• Ketsupiturul saavutati II positsioon
• Salvesti turuosa kasvas 1,5%-lt 12,3%-ni
• Kampaania alguses märgatavaus 59% ja meeldivus 88%
• 94% salvesti ketsupit proovinuist hindas toote väga heaks