Eesti Pagar Rehe leiva lühifilmikonkurss

Miks tegime?
Kuigi Rehe rukkileib on Eesti enim müüdud leib omas kategoorias, mida süüakse kõikjal hea meelega, on siiski viimastel aastatel võimalik täheldada tendentsi, et inimesed eemalduvad traditsioonilisest rukkileivast. Eelkõige on langustrendi näha kõige nooremas sihtrühmas (kooliealised ehk nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad 7-18 aastased noored), kes veel ei ole harjunud leiba sööma ning kelle toidulaual leib igapäevaseks toidukõrvaseks ei ole.

Mida tegime?
Kuna viimastel aastatel on üha enam hakatud rõhutama sisu („content is king“) olulisust, siis parim viis noorte jaoks relevantse sisu loomiseks, oli kutsuda neid üles ise seda looma. Arvestades, et video on tähelepanu mõistes üks kõige olulisemaid formaate tänasel päeval (selle levimist soodustab ka näiteks Facebook), siis kutsus kampaania noori osalema Rehe lühifilmide konkursil, mille teemaks sai „Leib“ ja seda selle mõiste kõige üldisemas tähenduses. Kampaania oli suunatud eelkõige kooliealistele, seega sai peamiseks kanaliks, kus sõnumit edastada e-kool. Kampaaniasõnumi võimendamiseks lisasime reklaamid ka teistesse kanalitesse, kus noored ise viibivad  ning nendeks on täna Instagram ja Facebook.

Mis oli tulemus?
• Kokku laekus 57 reeglitepärast lühifilmi
• Töid laekus 14-st maakonnast üle Eesti
• Kampaanialehel andis videodele oma hääle kokku 12 120 inimest 
• Videod said rohkem kui 37 000 vaatamist Facebook’is
• Konkursi tulemusena sai Eesti Pagar 79 minuti jagu videomaterjali, mida inimestega jagada ning mille üle uhke olla